ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนคร้า


วัน
เวลา
08.30-09.00
09.00-09.50
09.50-10.40
10.40-11.00
11.00-11.50
11.50-13.00
13.00-13.50
13.50-14.40
14.40-15.00
15.00-15.50
จันทร์
โฮมรูม
คณิตฯ
.4/1
คณิตฯ
.4/2
ดื่มนม

พัก
กลางวัน


อาหาร
ว่าง

อังคาร

คณิตฯ
.4/1

คณิตฯ
.4/2


พุธ
คณิตฯ
.4/2

พฤหัสบดีคณิตฯ
.4/1


ศุกร์

คณิตฯ
.4/1
คณิตฯ
.4/2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น